NLP.se © 2015 • Användarvilkor

Nyheter

NLP.se

Neuro-Lingvistisk Programmering

• Nyheter på NLP.se »

Information om nyheter och uppdateringar på NLP.se

• Forskning om NLP »

Nyheter om vad som händer på forskningsfronten inom NLP-området.

• Läsa och lära nytt »

Information om nya böcker, aktuella seminarier, föreläsningar och utbildningar.

Coachutbildningar

Coachyrket

Intresset för coaching växer stadigt och coachen är här för att stanna. Coach är inte en skyddad titel så vem som helst kan använda sig av den. Det innebär att de som är verksamma som coacher kan ha mycket skiftande bakgrund och kompetens.

Coachcertifiering

Inte heller "certifierad coach" eller "internationellt certifierad coach" är en skyddad titel så vem som helst kan använda sig av den. Vilket innebär att det finns "certifierade coacher" med mycket varierande bakgrund och kompetens. Det finns utbildningsföretag som har erbjudit tredagarsutbildningar till "certifierad coach".

Utbilda sig till coach

Det finns flera olika organisationer som certifierar coacher. Det finns också utbildningsföretag som ger ut egna coachcertifikat. Oavsett vad det står på ditt utbildningsbevis så handlar det till syven och sist om vad du kan och hur nöjda dina kunder är med den coaching de får av dig. Här är en överblick över några svenska utbildningsalternativ för den som vill arbeta som coach.

International Coach Federation (ICF)

Organisationen grundades 1995. Den som vill utbilda sig till coach genom ICF går en ICF-utbildning som ska vara minst 60 timmar. Då blir man ICF-diplomerad coach. Certifierad blir man efter genom ansökan som kan göras efter 100 timmars coacherfarenhet. Pris: ca 30 000 + moms. 

International Coaching Community (ICC)

Organisationen grundades några år in på 2000-talet. Den som vill utbilda sig till ICC-coach på svenska måste gå utbildningen hos det utbildningsföretag som sköter ICC i Sverige. Utbildningen omfattar 60 timmar, i många fall som intensivkurs utomlands. Certifiering efter genomförd utbildning. Pris: ca 39 000 + moms.

International NLP Trainers Association (INLPTA)

Organisationen grundades 1993. Den som vill utbilda sig till coach måste genomgå en utbildning som är minst 160 timmar lång. I Sverige är den kortaste utbildningen 174 timmar lång, sträcker sig över ett år och kräver 100 timmars coacherfarenhet för certifiering. Pris: ca 50 000 + moms.

Den som är verksam som coach kan ansöka om certifiering genom ICF utan att ha gått en ICF-utbildning. Det är inte möjligt att bli certifierad genom ICC eller INLPTA utan att ha gått utbildningen genom respektive organisation.

Vad är NLP?

NLP är en beteende-psykologisk modell som bygger på studier av skickliga professionella kommunikatörer och deras sätt att skapa förändring genom sin kommunikation.