NLP.se © 2008 • Användarvilkor

 

 

Neuro-Lingvistisk Programmering

 

NLP.se

Nyheter

 

 

• Nyheter på NLP.se »

Information om nyheter och uppdateringar på NLP.se

 

• Forskning om NLP »

Nyheter om vad som händer på forskningsfronten inom NLP-området.

 

• Läsa och lära nytt »

Information om nya böcker, aktuella seminarier, föreläsningar och utbildningar.

 

 

 

Alfred Korzybski

 

 

Alfred Korzybski (1879-1950) skapade "general semantics" som studerades av John Grinder, vilket också har influerat NLP.

 

Korzybski är född och uppvuxen i Warzawa i Polen. Han kom från en adlig familj med en flera generationer lång vetenskaplig tradition. 1916 flyttade han till USA och 1921 gav han ut sin första bok. Han har myntat begreppet "Kartan är inte verkligheten".

 

General Semantics (GS) ska inte blandas ihop med semantik som är ett annat ämne. Grundprincipen i GS förklaras i boken "Science and sanity" som publicerades 1933. Förenklat kan man säg att kärnan i Korzybskis arbete är att människan är begränsad genom strukturen i deras nervsystem och strukturen i deras språk. Människor kan inte uppleva världen direkt, utan bara genom abstraktioner (ickeverbala intryck eller "glimtar" som är härledda från nervsystemet, och verbala indikatorer uttryckta och härledda från språket). Ibland missleder våra perceptioner och vårt språk oss och ger oss "fakta" som vi måste utgå ifrån. Vår förståelse av vad som pågår saknar ibland likhet med vad som faktiskt pågår.

 

Korzybski underströk vikten av träning i medvetandegörande av abstraktioner, genom att använda tekniker som han härlett från sina studier i matematik och vetenskap. Han kallade detta medvetande, detta mål med systemet, för "medvetande om abstraherande". Hans system innefattade att justera sättet som vi närmar oss världen. Han menade att en attityd som säger "jag vet inte, låt oss ta reda på det" passar för den moderna vetenskapen för att upptäcka eller reflektera över verkligheten. En av dessa tekniker inbegrep att bli tyst både på insidan och utsidan för att skapa den upplevelse som han kallade "tystnad på den objektiva nivån".

 

De som är insatta i GS ser det som en fom av mental hygien som ger dess användare möjlighet att undvika tankefällor som byggts in i det mänskliga språket och "sunt förnuft", vilket ger användaren möjlighet att tänka klarare och effektivare. GS delar på så sätt en del områden med psykologin. Samtidigt är GS inget terapeutisk system utan fokuserat på att förbättra förmågan hos vanliga människor, snarare än att bota sjukdomar. Många "anhängare" av GS ser dess tekniker som ett slags självförsvars-kit mot manipulativa språkliga förvrängningar som förs fram inom reklam, politik och religion. Korzybskis arbete har inte bara influerat NLP utan också gestaltterapin. Hans påverkan inom NLP syns allra tydligast i Metamodellen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är NLP?

NLP är en beteende-psykologisk modell som bygger på studier av skickliga professionella kommunikatörer och deras sätt att skapa förändring genom sin kommunikation. 

 

Berätta mer »