NLP.se © 2008 • Användarvilkor

 

 

Neuro-Lingvistisk Programmering

 

NLP.se

Nyheter

 

 

• Nyheter på NLP.se »

Information om nyheter och uppdateringar på NLP.se

 

• Forskning om NLP»

Nyheter om vad som händer på forskningsfronten inom NLP-området.

 

• Läsa och lära »

Information om nya böcker, aktuella seminarier, föreläsningar och utbildningar.

 

 

 

John Grinder

 

 

John Grinder (f.1940) är en av de två upphovsmännen bakom NLP. Grinder arbetade som lingvistiker och lärare universitetet i Santa Cruz (Kalifornien) när han kom i kontakt med Richard Bandler som studerade matematik och psykoterapi. Tillsammans skapade de det som kom att kallas NLP.

 

Under några år på 60-talet tjänstgjorde Grinder i den amerkanska militärtjänsten som en "Green Beret" i Europa under kalla kriget. Som en följd av hans förmåga att tillägna sig språk tjänstgjorde han också för CIA. När han återvände till amerika i slutet av 60-talet började han studer lingvistik och i det ämnet mottog han senare sin doktorsexamen från University of California, San Diego.

 

Grinder utmärkte sig som lingvistiker inom "Syntax" och gick i täten för Noam Chomskys teorier om Transformal Grammar.

 

Efter att Grinder hade studerat med den kognitiva vetenskapens grundare George A Miller vid Rockefeller University så utnämndes han till professor i lingvistik vid det nygrundade universitetet i Santa Cruz.

 

 

 

 

 

 

 

Vad är NLP?

NLP är en beteende-psykologisk modell som bygger på studier av skickliga professionella kommunikatörer och deras sätt att skapa förändring genom sin kommunikation. 

 

Berätta mer »