NLP.se © 2008 • Användarvilkor

 

 

Neuro-Lingvistisk Programmering

 

NLP.se

Nyheter

 

 

• Nyheter på NLP.se »

Information om nyheter och uppdateringar på NLP.se

 

• Forskning om NLP»

Nyheter om vad som händer på forskningsfronten inom NLP-området.

 

• Läsa och lära »

Information om nya böcker, aktuella seminarier, föreläsningar och utbildningar.

 

 

 

NLP Practitioner

 

Grundutbildningen i NLP kallas för NLP Practitioner. Beroende på vilken certifieringsorganisation man utbildar sig inom så varierar innehållet och omfattningen. De organisationer som har de enklaste kraven för att certifieras på grundnivå kräver ca 50 timmars NLP-träning. Den största av dessa organisationer är Society of NLP. Sedan finns det några organisationer som har ett minimikrav på 130 timmar NLP-träning för att få certifieras på grundnivå. Den största av dessa organisationer är INLPTA - International NLP Trainers.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är NLP?

NLP är en beteende-psykologisk modell som bygger på studier av skickliga professionella kommunikatörer och deras sätt att skapa förändring genom sin kommunikation. 

 

Berätta mer »