NLP.se © 2008 • Användarvilkor

 

 

Neuro-Lingvistisk Programmering

 

NLP.se

Nyheter

 

 

• Nyheter på NLP.se »

Information om nyheter och uppdateringar på NLP.se

 

• Forskning om NLP»

Nyheter om vad som händer på forskningsfronten inom NLP-området.

 

• Läsa och lära »

Information om nya böcker, aktuella seminarier, föreläsningar och utbildningar.

 

 

 

Neuro-Lingvistisk Programmering

 

Under en utbildning i Neuro-Lingvistisk Programmering (NLP) får man lära sig en mängd praktiska verktyg för effektiv kommunikation. Vad verktygen används till beror helt på den som går utbildningen. Några vanliga användningsområden är personlig utveckling, undervisning, coaching, ledarskap, prestationspsykologi, presentationsteknik, terapi, marknadsföring och försäljning.

 

Ursprungligen var Neuro-Lingvistisk Programmering (NLP) den benämning som skaparna av kunskapsområdet använde för att beskriva det de gjorde. De undersökte tre av 1900-talets största terapeuter för att skapa effektiva praktiskt användbara modeller för andra terapeuter. Deras sätt att modellera och överföra kunskapen från dessa terapeuter gav de så småningom namnet Neuro Lingvistisk Programmering (NLP). Namnet syftar på processen att ta reda på hur ytterst skickliga människor använder sin hjärna (neurologi) och språket (lingvistik) för att skapa de resultat de skapar. ”Programmering” syftar alltså på modellskapandet och inlärningen av framgångsrika sätt att att använda sin hjärna (neurologi) och språket (lingvistik).

 

Idag används Neuro-Lingvistisk Programmering (NLP) både som benämningen på modelleringsprocessen och på de verktyg som man får lära sig under en utbildning i Neuro-Lingvistisk Programmering (NLP). Genom att skilja på dessa begrepp så undviker man mycket förvirring. Här är några enkla definitioner:

 

En NLP-utbildning är en upplevelsebaserad utbildning som ger verktyg för att genom kommunikation kunna påverka, utveckla och förstå både sig själv och andra människor.

 

NLP-modellering är ett tillvägagångssätt för att kunna skapa en modell av och lära sig andra människors sätt att använda hjärnan och språket.

 

 

 

 

 

 

Vad är NLP?

NLP är en beteende-psykologisk modell som bygger på studier av skickliga professionella kommunikatörer och deras sätt att skapa förändring genom sin kommunikation. 

 

Berätta mer »