NLP.se © 2008 • Användarvilkor

 

 

Neuro-Lingvistisk Programmering

 

NLP.se

Nyheter

 

 

• Nyheter på NLP.se »

Information om nyheter och uppdateringar på NLP.se

 

• Forskning om NLP»

Nyheter om vad som händer på forskningsfronten inom NLP-området.

 

• Läsa och lära »

Information om nya böcker, aktuella seminarier, föreläsningar och utbildningar.

 

 

 

Virginia Satir

 

 

Virginia Satir (1916-1988) var en av de stora terapeuter som Richard Bandler och John Grinder studerande. Tillsammans med Bandler och Grider skrev Satir 1976 boken Changing with families.

 

Virgina Satir kallas ofta för den moderna familjeterapins moder och är världsberömd för sitt arbete som socialarbetare, lärare, inspiratör och författare.

 

Satir lärde sig läsa vid tre års ålder, hon tog sin studentexamen från Milwaukee State Teachers College 1936 som trea i sin årskull. 1948 tog hon ut sin universitetsexamen från University of Chicago School of Social Services Administration. 1964 publicerade hon sin först bok "Conjoint Family Therapy". Genom sina böcker fick hon brett erkännande och belönades bland annat med “the distinguished Service Award from the American Association for Marriage and Family Therapy”. 1973 fick hon sin doktorsgrad som hedersdoktor vid the University of Wisconsin.

 

Satir menade att när en terapeut börjar se familjen som en enhet så kommer de aspekter av familjelivet som skapar de oönskade symptomen att framträda. Även om hennes angreppssätt gick emot de mest accepterade formerna av familjeterapi på den tiden, så visade det sig att hennes antaganden och angreppssätt var korrekta och det kom att ge henne en roll som pionjär inom fältet. Satirs livsverk gjorde henne till en nyckelfigur i utvecklingen av den moderna familjeterapin.

 

”Jag tror att den största gåva jag kan få från någon är att bli sedd, hörd, förstådd och rörd av dem. Den största gåva jag kan ge är att se, höra, förstå och röra vid en annan person. När det är gjort, känner jag att kontakt har skapats.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är NLP?

NLP är en beteende-psykologisk modell som bygger på studier av skickliga professionella kommunikatörer och deras sätt att skapa förändring genom sin kommunikation. 

 

Berätta mer »