NLP.se © 2020 • Användarvilkor

Vad är NLP?

NLP är en beteende-psykologisk modell som bygger på studier av skickliga professionella kommunikatörer och deras sätt att skapa förändring genom sin kommunikation. 

Nyheter

NLP.se

Neuro-Lingvistisk Programmering

• Nyheter på NLP.se »

Information om nyheter och uppdateringar på NLP.se

• Forskning om NLP »

Nyheter om vad som händer på forskningsfronten inom NLP-området.

• Läsa och lära nytt »

Information om nya böcker, aktuella seminarier, föreläsningar och utbildningar.

Det finns flera certifieringsorganisationer i Sverige och nästan alla har internationellt klingande namn vilket gör det svårt för den som inte är insatt att skilja den ena från den andra.

Valet av organisation påverkar inte bara meritvärdet och kvaliteten på din utbildning utan också dina möjligheter att vidareutbilda dig hos andra utbildningsanordnare än den du börjar hos. Om du en dag själv skulle vilja utbilda och certifiera andra inom NLP så har valet av utbildningsorganisation mycket stor betydelse.

Många organisationer har ett minimikrav på 130 timmars tränarledd färdighetsträning för certifiering på grundnivå. Här är en överblick över de vanligaste certifierings-organisationerna som förekommer i Sverige:

Society of NLP

Society of NLP var den första certifieringsorganisationen och grundades redan 1978. Grundutbildningen var ursprungligen 20 dagar. Idag har Society of NLP ett minimikrav på 7 dagars träning för certifiering (ca 50 timmar) på grundnivå.  

International NLP Trainer Association (INLPTA)

INLPTA grundades 1993 av en amerikan, en australienare och en tysk - alla tre var certifierade NLP Master Trainers genom Society of NLP och startade INLPTA under parollen ”Kvalité, Etik och Professionalism”. INLPTA har ingenting med INLPA att göra. Minimikrav på 130 timmars träning för certifiering på grundnivå.

INLPTA Scandinavia

INLPTA Scandinavia representerar INLPTA i Sverige och är en ideell förening som bildades i mitten av 90-talet. INLPTA Scandinavia är Sveriges största tränarförening och den enda som inte är knuten till en specifik utbildningsanordnare. Minimikrav på 130 timmars träning för certifiering på grundnivå.

International Training Academy (ITA)

Detta är en certifieringsorganisation som drivs av en engelsman och skapades 2005. De engelska ITA-utbildningarna utmärker sig genom priser som ligger avsevärt högre än branschen i övrigt. Väljer man ITA och vill utbilda sig till NLP-utbildare så måste man gå tränarutbildningen i England. Minimikrav på 130 timmars träning för certifiering på grundnivå.

International Community of NLP (ICNLP)

Denna certifieringsorganisation skapades 2006 av en svensk och ett gift par (en engelsman och en brasilianska), alla tre står på tränarlistan hos samma svenska utbildningsföretag. Minimikrav på 130 timmars träning för certifiering på grundnivå.

Övriga organisationer

Utöver ovanstående organisationer finns i Sverige enstaka personer som utbildar eller är utbildade genom små organisationer som i några fall har direkt vilseledande namn.  International NLP Organisation (INLPO), Svensk NLP, European NLP Association (ENLPA), European Community of NLP (ECNLP), American Board of NLP (ABNLP), International NLP Association (INLPA) eller Tyska NLP Förbundet (DVNLP). Information om dessa organisationer hittar du här

Certifieringsorganisationer