NLP.se © 2020 • Användarvilkor

Vad är NLP?

NLP är en beteende-psykologisk modell som bygger på studier av skickliga professionella kommunikatörer och deras sätt att skapa förändring genom sin kommunikation. 

Nyheter

NLP.se

Neuro-Lingvistisk Programmering

• Nyheter på NLP.se »

Information om nyheter och uppdateringar på NLP.se

• Forskning om NLP »

Nyheter om vad som händer på forskningsfronten inom NLP-området.

• Läsa och lära nytt »

Information om nya böcker, aktuella seminarier, föreläsningar och utbildningar.

1974-1979 NLP tar form genom Grinder och Bandlers samarbete

Richard Bandler undervisar i psykoterapi under överinseende av lingvistikprofessorn John Grinder (University of California i Santa Cruz). Bandler och Grinder hittade varandra genom ett gemensamt intresse för kommunikation och förändring. Under åren som de arbetade tillsammans modellerade de tre av 1900-talets absolut främsta terapeuter. Fritz Pearls, Virgina Satir och Milton H. Erickson.

Fitz Pearls är gestaltterapins stora namn och modellerades av Richard Bandler och Frank Pucilek innan Grinder kom in i bilden. Richard Bandler redigerade också Fritz Pearls bok "The gestalt approach and eyewitness to therapy" som utkom 1973.

Virgina Satir räknas som den moderna familjeterapins moder och var den andra terapeut som modellerades och den första som Bandler och Grinder modellerade tillsammans. Tillsammans med Satir gav Bandler och Grinder 1976 ut boken "Changing with families".

Milton Hyland Erickson var psykiatriker och ordförande för "the American board of clinical hypnosis". Erickson räknas som 1900-talets främste hypnosterapeut. Bandler och Grinder kom i kontakt med Erickson genom den kände antropologen Gregory Bateson som bodde granne med Bandler och Grinder. Resultatet av modelleringen av Erickson blev Miltonmodellen som presenterades i böckerna "Patterns of the hypnotic techniques of Milton H. Erickson, MD" (volym I och II).

Runt Bandler och Grinder fanns en liten grupp människor som under andra hälften av 70-talet bidrog till utvecklingen av de modeller som blev grunden till NLP-området. Dessa personer var Frank Pucilek, Leslie Cameron, Stephen Gilligan, Robert Dilts, Judith DeLozier och David Gordon. Flera av dem har varit aktiva NLP-utbildare sedan dess. 

NLP-onrådet har influerats av stora forskare och tänkare som George A Miller, Paul Watzlawick, Alfred Korzybski, Mosh Feldenkrais och Noam Chomsky.

1975 NLP får sitt namn

Allt eftersom intresset för Bandler och Grinders arbete ökar så uppstår behovet av att ha ett namn på det de gör. Judith DeLozier berättar att Bandler och Grinders namnförslag NLP möttes av stön och invändningar från den närmaste gruppen. De tyckte att det var för krångligt men det slutade i alla fall med "NLP - Neuro-Lingvistic Programming".

1978 Den första NLP Practitioner-utbildningen genomfördes

Deltagarna var psykoterapeuter som gick utbildningen som ett tillägg till sina professionella kvalifikationer. Utbildningen bestod i 20 dagars träning och certifieringen skedde genom the Society of NLP

1980 Bandler och Grinder går skilda vägar

Tidigt 80-tal Anthony Robbins får sin NLP-utbildning

Anthony Robbins har sedan dess etablerat sig som en av världens mest inflytelserika personer. Han är ansedd som världens främste coach och har coachat allt ifrån presidenter till världsstjärnor inom tennis, golf etc. Robbins bygger sin metodologi på NLP och presenterar också metoden som NLP i några av sina mest lästa böcker. Robbins bästsäljande bok "Din gränslösa styrka" är en bra och inspirerande introduktion till NLP.

1984 Grinder och DeLozier utvecklar vad de kallar "New Code of NLP"

Efter att Bandler och Grinder hade gått skilda vägar utvecklade de sina idéer på olika sätt. Grinder kallade och kallar fortfarnade det han gör för "New Code of NLP". Mycket av metoderna från New Code of NLP har tagits upp i det som allmänt lärs ut som NLP. Samtidigt går åsikterna om värdet av Grinders "New Code" isär kraftigt bland ledande utvecklare och utbildare inom NLP-området. Sedan Grinder avslutat sitt samarbete med Judith DeLozier har han forsatt utveckla sina idéer tillsammans med Carmen Bostic StClair.

1993 International NLP Trainers Association (INLPTA) grundas

INLPTA grundades på initiativ av tre Master Trainers certifierade genom Society of NLP -Wyatt Woodsmall PhD (amerikan och världens förste certifierade NLP Master Trainer), Marvin Oka (australiensare) och Bert Feustel (tysk). INLPTAs ledord "Kvalitet, Etik och Professionalism" uppstod som en protest mot utvecklingen inom Society of NLP .

1996 Domstol erkänner Bandler och Grinder som skapare av NLP

Domstolen fastslår att John Grinder och Richard Bandler tillsammans skapat NLP och därmed är "Cocreators of NLP." Domstolen slår också fast att ingen av dem äger rätten till varumärket NLP eftersom det är ett helt gäng personer som har bidragit till utvecklingen av NLP.

2004 Världens första doktorsexamen i NLP

Världens första doktorsexamen i NLP delas ut till Jane Mathison, University of Surrey utanför London, England. 

2008 Världens första internationella forskningskonferens

Världens första internationella forskningskonferens arrangeras på University of Surrey. Från Sverige deltar Magnus Kull och Henrik Cederhed.
NLP-historia