NLP.se © 2013 • Användarvilkor

 

 

Neuro-Lingvistisk Programmering

 

NLP.se

Nyheter

 

 

• Nyheter på NLP.se »

Information om nyheter och uppdateringar på NLP.se

 

• Forskning om NLP »

Nyheter om vad som händer på forskningsfronten inom NLP-området.

 

• Läsa och lära nytt »

Information om nya böcker, aktuella seminarier, föreläsningar och utbildningar.

 

 

 

NLP-utbildning

 

För den som vill gå en NLP-utbildning finns ganska många alternativ. Det finns NLP-utbildningar i varierande längd, det finns olika certifieringsorganisationer och olika inriktningar.

 

 

Utbildningens längd

En grundutbildning i NLP går ofta över en termin och består av 15 dagar handledd NLP-träning i grupper om 10-15 personer. Grundutbildningen i NLP kallas för "NLP Practitioner". Många av de stora internationella NLP-organisationerna har ett minimikrav på minst 15 dagars utbildning (130 timmar) för att utbildningen ska vara godkänd som en grundutbildning i NLP (NLP Practitioner). Längden på de grundutbildningar i NLP  som erbjuds i Sverige varierar mellan 6 och 19 dagar. De kortare arrangeras ofta som intensivkurser och de längre fördelade över en termin.

 

 

Certifieringsorganisationer 

Det finns ett antal olika certifieringsorganisationer i Sverige. Några av dem är stora även internationellt, några finns bara i Sverige och andra är helt nystartade. Minimikraven på innehållet och omfattningen av utbildningarna varierar mellan de olika organisationerna.

 

Få en överblick över certifieringsorganisationerna här »

 

 

Inriktningar

Innehållsmässigt är grunden i en NLP-utbildning den samma oavsett hur lång den är eller genom vilken organisation utbildningsanordnaren certifierar. Däremot varierar den inriktning som NLP-utbildningen får genom utbildningsanordnarens bakgrund, erfarenhet och intresse. En del utbildningar får därför en alternativmedicinsk, terapeutisk eller personlighetsutvecklande prägel medan andra är mer inriktade på t.ex. coaching eller ledarskap.

 

 

 

 

NLP.se REKOMMEDERAR

Nedanstående rekommendationer är gjorda utifrån följande kriterier.

  1. Utbildningen består av minst 15 dagars utbildning utspridd över minst en termin.
  2. Utbildningen har ett gott rykte i branschen.
  3. Innehållsmässigt täcker utbildningarna det innehåll som internationellt anses ska ingå i en grundutbildning i NLP.
  4. Den som är ansvarig för utbildningen är certifierad NLP Master Trainer vilket är den högsta utbildningsnivån inom NLP-området.
  5. Utbildningsanordnaren har arrangerat minst femton NLP Practitioner-utbildningar.

 

 

 

Gothia Akademi

Utbildningsort                          Göteborg

Kursstart                                 27 maj & 16 september 2015

Omfattning                              18 dagar

Pris                                         45 000 kr + moms

Certifieringsorganisation           INLPTA

 

 

Coach 2 Coach

Utbildningsort                           Stockholm

Kursstart                                  13 april 2015 & 20 oktober 2015

Omfattning                               17 dagar

Pris                                          49 500 kr + moms

Certifieringsorganisation            INLPTA

 

 

 

Coachutbildningar

Många coacher arbetar helt med NLP som bas eller har kompletterat sin coachkompetens med NLP-verktyg. Som ett exempel kan nämnas att halva den engelska styrelsen i International Coach Federation är NLP-utbildade. Läs mer om coachutbildningar här »

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är NLP?

NLP är en beteende-psykologisk modell som bygger på studier av skickliga professionella kommunikatörer och deras sätt att skapa förändring genom sin kommunikation. 

 

Berätta mer »