NLP.se © 2011 • Användarvilkor

 

 

Neuro-Lingvistisk Programmering

 

NLP.se

Nyheter

 

 

• Nyheter på NLP.se »

Information om nyheter och uppdateringar på NLP.se

 

• Forskning om NLP »

Nyheter om vad som händer på forskningsfronten inom NLP-området.

 

• Läsa och lära nytt »

Information om nya böcker, aktuella seminarier, föreläsningar och utbildningar.

 

 

 

NLP-böcker

 

Det finns en uppsjö av NLP-böcker. En del är översatt till svenska men många av de bästa böckerna finns bara att läsa på engelska. Det finns gott om färska NLP-böcker samtidigt som de tidiga NLP-böckerna fortfarande är en utmärkt källa till kunskap och inspiration. 

 

Rekommenderad NLP-läsning på svenska

Robbins, Anthony (2011) Verktyg för livet

Robbins, Anthony (2007) Väck jätten inom dig

Knight, Sue (1995) NLP på jobbet

 

Rekommenderad NLP-läsning på engelska

Bandler Richard (2008) Get the life you want

McDermott, I; Jago, W. (2003) The NLP coach

Bandler, R; Grinder, J. (1979) Frogs into princes - the introduction to NLP

 

Rererenslitteratur 

Andreas, S.; Andreas C. (1987) Change Your Mind and Keep the Change

Andreas, S.; Andreas C. (1989) Heart of Mind – Engaging your inner power to change with

  Neuro-Linguistic Programming

Cameron-Bandler L. (1985) Solutions – enhancing love, sex and relationships

Cameron-Bandler L.; Lankton, S. (2003) Practical Magic: a translation of basic Neuro-

  Lingusitic Programming into clinical psychotherapy

Bandler, R.; Grinder, J. (1975) Structure of Magic I – a book about language and therapy

Bandler, R.; Grinder, J. (1975) Patterns of the hypnotic techniques of Milton H. Erickson,

  M.D. volume 1

Bandler, R.; Grinder, J. (1976) Structure of Magic II – a book about communication and

  change

Bandler, R.; Grinder, J.; Satir, V. (1976) Changing with families

Bandler, R.; Grinder, J.; DeLozier, J. (1977) Patterns of the hypnotic techniques of Milton

  H. Erickson, M.D. Volume 2

Bandler, R.; Grinder, J. (1979) Frogs into Princes – The introduction to Neuro-Linguistic

  Programming

Bandler, R.; Grinder, J.; Dilts, R.; DeLozier, J. (1980) Neuro-Linguistic Programming

  volume 1 – the study of the structure of subjective experience

Bandler, R.; Grinder, J. (1981) Trance-formations – Neuro-Linguistic Programming and the

  structure of hypnosis

Bandler, R.; Grinder, J. (1982) Reframing - Neuro-Linguistic Programming and the

  transformation of meaning

Bandler, R. (1985) Using Your Brain For a Change

Bandler, R.; McDonald, W.; (1989) Insiders guide to submodalities

Bandler, R.; LaValle, J. (1996) Persuasion Engineering – Sales and Business, Language and

  Behavior

Bandler, R. (2008) Get the life you want - the secrets of quick and lasting life change

  with Neuro-Linguistic Programming

Bandler, R. (2008) Richard Bandler´s Guide to Trance-Formations

Bandler, R.; Fitzpatrick, O. (2009) Conversations 

Bandler, R. (2010) Make Your Life Great

Dilts, R. (1983) Applications of Neuro-Linguistic Programming

Dilts, R. (1990) Changing Belief Systems with NLP

Dilts, R. (1999) Sleight of mouth - the magic of conversational belief change

Gordon, D. (1978) Theapeutic Metaphors – helping others through the looking glass  

Grinder, J; McMaster, M. (1994) Precision: A New approach to communication: How to get

  the information you need to get results

Grinder, J; Bostic St. Clair, C (2003) Whispering in the wind

Laborde, G. (1983) Influencing with integrity – management skills for communication and

  negotiation

Lewis, B; Pucelik, F. (1990) Magic of NLP demystified: a pragmatic guide to communication

  and change

Robbins, A. (1997) Din gränslösa styrka - the new sience of personal achievement

Robbins, A. (2001) Awaken the giant within – how to take control of your mental,

  emotional, physical and financial destiny

Wake, L. (2008) Neurolinguistic Psychotherapy - a postmodern perspective

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad är NLP?

NLP är en beteende-psykologisk modell som bygger på studier av skickliga professionella kommunikatörer och deras sätt att skapa förändring genom sin kommunikation. 

 

Berätta mer »