NLP.se © 2008 • Användarvilkor

 

 

Neuro-Lingvistisk Programmering

 

NLP.se

Nyheter

 

 

• Nyheter på NLP.se »

Information om nyheter och uppdateringar på NLP.se

 

• Forskning om NLP »

Nyheter om vad som händer på forskningsfronten inom NLP-området.

 

• Läsa och lära nytt »

Information om nya böcker, aktuella seminarier, föreläsningar och utbildningar.

 

 

 

Ovanliga frågor om NLP

 

Här dittar du svar på ovanliga (men förekommande) frågor om NLP.

 

 

Är en NLP-utbildning en manlig eller kvinnlig utbildning?

Andelen män och kvinnor som går NLP-utbildningar är ungefär lika stora.

 

 

Är NLP ett akademiskt ämne?

NLP har fram till i dag inte varit ett akademiskt ämne utan ett praktiskt inriktat kunskapsområde. En av de två skaparna var visserligen professor i lingvistik vid Universitetet i Santa Cruz (Kalifornien, USA) och den andre undervisade i terapi på samma universitet. Även om skaparna var akademiker så har inte NLP utvecklats inom den akademiska världen. Faktum är att världen inte fick sin första doktorsexamen i NLP förrän 2004 då Jane Mathison disputerade på ämnet vid University of Surrey utanför London i England. Allt eftersom akademikerna skapar sina rapporter så kommer nlp.se att fyllas på med forskningsresultat och vetenskapliga artiklar.

 

 

Är NLP naturvetenskap?

Nej, NLP-modellerna gör inte anspråk på att förklara den fysiska världen på ett naturvetenskapligt sätt. NLP definieras av flera av skaparna av kunskapsfältet som ”Studien av den subjektiva upplevelsens struktur” vilket är en ansats som inte tillhör naturvetenskapen. Lingvistiken, psykologin och informationsvetenskapen som alla är områden som påverkat skapandet av NLP-området tillhör humaniora.

 

 

Vilken koppling finns det mellan NLP och hypnos?

En del NLP-användare som arbetar med terapi använder trancetillstånd som en del i sitt arbete. En av de tre stora terapeuter som modellerades av skaparna till NLP var Milton Erickson. Milton Erickson (1901-1980) var 1900-talets störste hypnosterapeut och ordförande för American bord of hypnotherapy. Han är förlagan till den för NLP-användaren mycket välkända språkmodellen Miltonmodellen. Miltonmodellen används flitigt av internationellt välkända hypnotisörer som Paul McKenna och Darren Brown. Miltonmodellens användning sträcker sig dock långt utanför hypnosområdet och kan lika gärna användas för att i ett vanligt samtal få en person att till exempel se nya möjligheter. NLP är alltså inte hypnos även om det finns flera verktyg som också fungerar utmärkt att använda inom hypnosområdet.

 

I Sverige är det till skillnad från många andra länder förbjudet* att använda hypnos inom hälso- och sjukvårdens område om man inte är har en legitimation från socialstyrelsen som till exempel psykoterapeut, psykolog, tandläkare, sjuksköterska, psykiatriker, sjukgymnast eller arbetsterapeut. Lagen gäller för alla som yrkesmässigt undersöker annans hälsotillstånd eller behandlar en person för sjukdom eller därmed jämförligt tillstånd genom att vidta eller föreskriva åtgärder i förebyggande, botande eller lindrande syfte. Lagen gör att de flesta Svenska NLP-användare helt har tagit bort hypnos ur sin verktygslåda. En del är dock omedvetna om lagen vilket gör att de i god tro använder hypnos för att hjälpa sina klienter.

 

* Lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. 4 kapitlet

 

 

Kan man bli medlem i NLP?

Nej, man kan inte bli medlem i NLP. Det finns helt enkelt ingenstans att vända sig för den som eventuellt skulle vilja bli det. Det som finns är olika tränarföreningar. Sveriges största tränarförening – den skandinaviska grenen av INLPTA (International NLP Trainers Association), har ett gemensamt möte om året – föreningens årsstämma. Inträdesavgiften är (2008) 2 000 kr och därefter betalar man medlemsavgift på 200 kr per år. En ansluten tränare betalar 150 kr per utgivet certifikat vilket täcker föreningens kostnader. Styrelsen arbetar ideellt och väljs av föreningens medlemmar på en tvåårsperiod.

 

 

Är NLP mystiskt?

Nej. Några NLP-böcker har titlar som "Magic in action" och "Structure of magic" men titlarna syftar på skickliga kommunikatörers unika förmåga att skapa förändring med sin kommunikation. I jämförelse med andra kan förmågan framstå som näst intill magisk, men det har ingenting med magi i dess mystiska bemärkelse att göra. Titlarna ger dock i bland upphov till missförstånd. "Magic in action" som är en NLP-bok om psykoterapi är till exempel kategoriserad som ockultism, magi, trollformler och alkemi på internet-bokhandeln Adlibris, vilket naturligtvis är helt uppåt väggarna. Oavsett om du är en härdad skeptiker eller en öppensinnad själ så lär inte en utbildning i NLP ändra på din benägenhet att tro på det mystiska – vare sig åt det ena eller andra hållet.

 

 

Kan man lösa alla problem med NLP?

Nej, naturligtvis inte. Även om det man får lära sig på en NLP-utbildning har ett brett användningsområde så är det inte lösningen på allt. En idrottare kan inte ersätta träning med NLP-tekniker. Med NLP-metoder kan man stärka motivationen, glädjen och viljan - men inte ersätta träning. En person som vill gå ned i vikt kan använda NLP-tekniker för att skapa planer, motivation och beslutsamhet för att förändra ät- och motionsmöster, men man kan inte fortsätta äta och röra på sig som förut och tro att NLP på något magiskt vis skulle ändra på resultatet. Det finns NLP-tekniker som kan skapa kraftfulla insikter och förändringsvilja som i sin tur leder till nya beteende och nya resultat. Utan nya beteenden blir det inga nya resultat. Om det nya beteendet handlar om kommunikation på något sätt så finns det mycket att hämta på en NLP-utbildning men om det nya beteendet handlar om att investera i aktier eller bygga hus så måste man naturligtvis hämta kunskaper någon annanstans. Det man får lära sig på en NLP-utbildning är inte en universallösning även om det har ett brett användningsområde.

 

 

Hur mycket skiljer sig NLP från andra psykologiska metoder?

NLP skapades under en tid då psykoanalysen var den dominerande teorin om det mänskliga psyket. Skaparna till NLP sköt på intet sätt under stolen med, snarare tvärt om, att de tyckte att många av de metoder som användes var hopplöst ineffektiva. När två killar från Kalifornien kaxigt ställde sig upp mot en hel värld av psykologer som vigt sitt liv åt psykoanalysen så fick de en och annan illvillig fiende. Frank Bourke, en amerikansk psykolog med doktorsexamen och utmärkta kliniska och forskningsmässiga resultat, började forska på några NLP-metoder redan i början på 80-talet. Universitetet han arbetade för ville dock inte ha något med NLP att göra och han valde, som han själv uttrycker det, att av karriärmässiga skäl att sluta med det han höll på med. Han har däremot fortsatt att framgångsrikt använda NLP-metoderna i sitt kliniska arbete. Efter flygattackerna den 11 september behandlade han med mycket goda resultat ett stort antal människor med posttraumatiska stressymptom. Frank Bourke är i dag pensionerad och leder istället det främsta amerikanska vetenskapliga NLP-projektet. Idag är inte NLP alls lika kontroversiellt som för 30 år sedan. Kognitiva beteendepsykologiska metoder ersätter allt mer psykoanalysen och under 90-talet växte coaching, som företelse utanför idrotten, fram. 

 

 

Kan man gå en utbildning i NLP om man är troende?

Självklart. NLP har ingen religiös koppling. Du kan vara bekännare av vilken tro som helst eller vara en religiöst ointresserad sekulariserad medelsvensson – din religiösa uppfattning lär inte påverkas av en utbildning i NLP.

 

 

Finns det några hemliga metoder inom NLP?

Nej. Allt man får lära sig på en utbildning i NLP kan man läsa sig till i böcker som finns på biblioteken eller att köpa i bokhandlar. Om du har diciplinen, tiden och några kompisar att öva med så kan du utveckla färdighet i de allra flesta NLP-tekniker på egen hand.  

 

 

Kan man "manipulera" andra med NLP?

Under en utbildning i NLP får man lära sig ett antal verktyg som påverkar människor. Verktygen kan användas för att till exempel få en idrottare att utveckla en vinnarskalle eller en dotter att utveckla självkänsla. Verktygen skulle också kunna användas för att lura och bedra människor. En skruvmejsel kan användas för att döda precis som den kan användas som ett verktyg för att bygga ett vackert hem. Ondskan ligger inte i verktyget utan hur man använder det. Det finns lagar som förbjuder och straffar till exempel bedrägeri oavsett vilket verktyg man använder. NLP-verktyg kan användas för att påverka och utveckla människor och med det följer stora möjligheter att göra gott. Om du har stött på enskilda personer som bedriver olaglig eller oetisk verksamhet under "NLP-flagg" så kontakta NLP.se så lägger vi ut en varning till allmänheten.

 

 

Kan man styra andra människor med NLP?

Nej, man kan inte ”styra” någon med NLP mer än man kan styra någon med retorik. Att det finns t.ex. politiker som använder språkmönster hämtade från NLP som rena retoriska grepp eller som argumentationsteknik är inte otroligt på något sätt. Det finns säkert de politiker som använder tekniker och modeller från NLP för att få sina kollegor att växa också, men det är något helt annat än att tro att man skulle kunna lära sig att direkt styra någon genom att gå en utbildning i NLP.

 

 

 

 

 

 

 

Vad är NLP?

NLP är en beteende-psykologisk modell som bygger på studier av skickliga professionella kommunikatörer och deras sätt att skapa förändring genom sin kommunikation. 

 

Berätta mer »