NLP.se © 2020 • Användarvilkor

Vad är NLP?

NLP är en beteende-psykologisk modell som bygger på studier av skickliga professionella kommunikatörer och deras sätt att skapa förändring genom sin kommunikation. 

Nyheter

NLP.se

Neuro-Lingvistisk Programmering

• Nyheter på NLP.se »

Information om nyheter och uppdateringar på NLP.se

• Forskning om NLP »

Nyheter om vad som händer på forskningsfronten inom NLP-området.

• Läsa och lära nytt »

Information om nya böcker, aktuella seminarier, föreläsningar och utbildningar.

För den som vill gå en NLP-utbildning finns ganska många alternativ. Det finns NLP-utbildningar i varierande längd, det finns olika certifieringsorganisationer och olika inriktningar.

Utbildningens längd

En grundutbildning i NLP går ofta över en termin och består av 15 dagar handledd NLP-träning i grupper om 10-15 personer. Grundutbildningen i NLP kallas för "NLP Practitioner". Många av de stora internationella NLP-organisationerna har ett minimikrav på minst 15 dagars utbildning (130 timmar) för att utbildningen ska vara godkänd som en grundutbildning i NLP (NLP Practitioner). Längden på de grundutbildningar i NLP  som erbjuds i Sverige varierar mellan 6 och 19 dagar. De kortare arrangeras ofta som intensivkurser och de längre fördelade över en termin.

Certifieringsorganisationer 

Det finns ett antal olika certifieringsorganisationer i Sverige. Några av dem är stora även internationellt, några finns bara i Sverige och andra är helt nystartade. Minimikraven på innehållet och omfattningen av utbildningarna varierar mellan de olika organisationerna.

Inriktningar

Innehållsmässigt är grunden i en NLP-utbildning den samma oavsett hur lång den är eller genom vilken organisation utbildningsanordnaren certifierar. Däremot varierar den inriktning som NLP-utbildningen får genom utbildningsanordnarens bakgrund, erfarenhet och intresse. En del utbildningar får därför en alternativmedicinsk, terapeutisk eller personlighetsutvecklande prägel medan andra är mer inriktade på t.ex. coaching eller ledarskap.

NLP.se REKOMMEDERAR

Nedanstående rekommendationer är gjorda utifrån följande kriterier.

  1. Utbildningen består av minst 15 dagars utbildning utspridd över minst en termin.
  2. Utbildningen har ett gott rykte i branschen.
  3. Innehållsmässigt täcker utbildningarna det innehåll som internationellt anses ska ingå i en grundutbildning i NLP.
  4. Den som är ansvarig för utbildningen är certifierad NLP Master Trainer vilket är den högsta utbildningsnivån inom NLP-området.
  5. Utbildningsanordnaren har arrangerat minst femton NLP Practitioner-utbildningar.

A2U

Utbildningsort                           Stockholm

Omfattning                               16 dagar

Pris                                          ca 60 000 kr + moms

Certifieringsorganisation            INLPTACoach 2 Coach

Utbildningsort                           Stockholm

Omfattning                               14 dagar

Pris                                          ca 60 000 kr + moms

Certifieringsorganisation            INLPTAFlowpartner

Utbildningsort                           Lund

Omfattning                               16 dagar

Pris                                          ca 60 000 kr + moms

Certifieringsorganisation            INLPTAUtbildning till NLP-coach

Läs mer om NLP-coach här.

NLP-utbildning

Coachutbildningar

Ett alternativ för den som är intresserad av att bli bättre på att förstå, påverka och utveckla både sig själv och andra är att gå en coachutbildning. Läs mer om coachutbildningar här »